Tehdään se vastuullisesti = tehdään se Eloslaisittain.

Laatu

Vastuullisuus

Elonen tuntee ja kantaa vastuunsa. Hoidamme velvollisuutemme asiakkaitamme ja kuluttajiamme kohtaan hyvin ja noudatamme meitä koskevia sääntöjä ja standardeja. Työnantajana olemme luotettava ja tasapuolinen: jokaisella eloslaisella pitää olla mahdollisuus tuntea työstään iloa ja ammattiylpeyttä. Vastuullisuus on myös kestävän, ekologisen kehityksen huomioon ottamista. Ympäristövaikutusten huomioiminen jokaisessa toiminnan vaiheessa on meille Elosella ensiarvoisen tärkeää.

 

 

Laatu

Elintarviketurvallisuus ohjaa kaikkea toimintaamme aina raaka-aineiden ja palvelujen hankinnasta, leipomiseen, pakkaamiseen, varastointiin ja jakeluun saakka. Haluamme aidosti oppia toinen toisiltamme, kuluttajiltamme ja kaupan asiakkailtamme. Monipuolinen tiedonkulku elintarviketurvallisuusasioissa on tuotteidemme laadun tae.

Kotimaisuus

Elosen tuotteet ovat aidosti suomalaisia. Leipomoherkut valmistetaan Jämsän leipomolla sekä myymäläleipomoissamme, kotimaisista pääraaka-aineista. Kotimaisuus tarkoittaa meille ensisijaisesti laadukkaita ja turvallisia raaka-aineita, läpinäkyvää puhdasta tuotantoketjua sekä työpaikkojen luomista ja säilyttämistä kauniimpaakin kauniimmassa koto-Suomessa. Merkkinä tästä tuotteissamme liehuu avainlippu.

Vastuullisuus

Me Elosella pohdimme jatkuvasti uusia keinoja pienentää luonnon kuormitusta ja toimia vastuullisemmin. Vastuullisuus on ensijaisesti tekoja, joilla pyritään turvaamaan puhdas luonto ja riittävät luonnonvarat myös tuleville sukupolville, mutta se on lisäksi myös ajattelutapa. Ajattelemalla vastuullisesti koko tuotannon prosessin aikana aina tuotekehityksen ensimmäisestä ideasta logistiikan suunnitteluun, säästämme maapallon lisäksi myös omaa kukkaroamme. Vastuullisuus on siis äärimmäisen tärkeää, mutta myös äärimmäisen fiksua.

Kierrätettävät pakkaukset

Tuotteiden pakkaukset valitaan kunkin tuotteen vaatimuksille sopivaksi, jolloin otetaan huomioon tuotteen säilyvyysaika ja herkkyys kuljetusvaurioille. Pakkauksen tehtävä on suojata tuotetta ja pitää se käyttökelpoisena tuotteen elinkaaren ajan. Näin ollen myös muovia esiintyy pakkausmateriaaleissa, mutta syntyvä ruokajäte pienenee. Käytettävät materiaalit ovat elintarvikehyväksyttyjä ja hyötykäyttöön soveltuvia.

Toivomme, että kuluttajat olisivat mukana toteuttamassa Eloslaisia ympäristöarvoja ja pakkauksemme päätyisivät kierrätykseen. Voit löytää ikkunallisista kakku- ja leivosrasioita myös Elosen oman ”kierrätä minut” merkin, mikä kannustaa lajittelemaan pakkaukset hyötykäyttöön. Yli 60 % kaikista kuluttajapakkauksista sopii herkuttelun jälkeen sellaisenaan tai puhdistettuna kartonginkeräykseen.


Ympäristöasioiden hallinta

Me Elosella pohdimme jatkuvasti uusia keinoja pienentää luonnon kuormitusta ja huomioimme ympäristöasiat kaikessa tekemisessämme koko tuotteen elinkaaren ajalta. Suunnittelemme tuotteet siten, että raaka-aineet voidaan hyödyntää tehokkaasti, prosessijätettä syntyisi mahdollisimman vähän ja valmistuslinjat toimivat energiatehokkaasti. Kierrätettävät pakkausratkaisut ja kuljetusten huolellinen suunnittelu ovat merkittävä osa kokonaisuutta.

Teemme jatkuvasti töitä ruokahävikin torjumiseksi. Pyrimme tarkkoihin valmistusmääriin ja myymme ylimääräiset tai ulkonäkövirheelliset tuotteet leipomon myymälässä. Tuotteitamme päätyy myös hyväntekeväisyyteen ja valmistuksen aikana syntynyttä hävikkiä saadaan hyödynnettyä lisäksi eläinten rehuksi.

Elosen leipomolla on lajiteltu kaikki syntyvä jäte huolellisesti eri jakeisiin jo vuosikymmenten ajan. Valtaosa leipomotoiminnasta syntyvästä jätteestä voidaan hyödyntää energiantuotantoon, mutta puhtaan pahvin ja muovin erottelulla, yli 30 % kokonaismäärästä saadaan ohjattua uusiokäyttöön. Jätteiden käsittely hoidetaan aina siten, ettei se ole vaaraksi elintarvikkeille, terveydelle tai ympäristölle.

Mittaamme onnistumistamme jatkuvasti, jotta voimme asettaa itsellemme vuosi vuodelta tiukemmat ympäristötavoitteet.

Jalo

Kuljetuksien pienempi hiilijalanjälki

Kuljetusten aiheuttamat ympäristövaikutukset on minimoitu yhteiskuljetuksilla ja logistiikan huolellisella suunnittelulla. Kuljetusten suunnittelussa huomioidaan logistiset sijainnit, jolloin leipomolle saapuvien raaka-aineiden ja materiaalien toimituksia voidaan yhdistää paluukuljetuksiin.

Kuljetuksista syntyvä hiilijalanjälki on pienentynyt kuljetuskaluston uusimisien myötä. Syyskuussa 2020 ajoon lähti Elosen uusi herkkukuljetusauto, jolla pystymme yhdistämään useamman kuljetuserän samaan autoon. Tuotteet pystytään pakkaamaan kaksi kertaa entistä tehokkaammin korkeamman kuormakorkeuden ansiosta. Näin vähennämme rutkasti muun muassa polttoainekustannuksia ja nopeutamme kuljetuksia. Voimmekin siis ylpeänä sanoa, että uusi herkkuauto kuormittaa 47% vähemmän maapalloa.


LAATU

Tavoite: ”Tuotteidemme laatu kestää aina vertailun”

 

Luomme jatkuvasti maukkaita elämyksiä kuluttajiemme arkeen ja juhlaan. Vain turvallinen tuote voi olla riittävän hyvä.

 

Laadukkaat tuotteet

Monipuolinen tuotevalikoimamme luo makujen maailman, josta löytyy sopiva tuote jokaiseen hetkeen. Erilaiset makutottumukset, odotukset ja toiveet innostavat meitä kehittämään ja kokeilemaan jatkuvasti jotain uutta, laadusta tinkimättä.

Mitä on maukkaus? Se on loppujen lopuksi makuasia. Kuuntelemme asiakkaitamme ja kuluttajiamme aktiivisesti kehittääksemme tuotteitamme yhä paremmaksi.

On hienoa saada jo vuosikymmenen ajan valikoimassa olleesta kinuskikreemikakusta edelleen palautetta: ”Teidän kinuskikreemikakku on aivan täydellinen tuote, siinä on mielestäni kaikki suhteessa toisiinsa kohdallaan”. Toisaalta joku toinen kaipaa trendikkäämpää uutuutta ja raikkaita makuja maailmalta, vahvoja suomalaisia perinteitä unohtamatta.

Kinuskikreemikakku
Kinuskikreemikakku

Sertifioitua laatua ja tuoteturvallisuutta

Elintarviketurvallisuus rakentuu huolellisen tuotesuunnittelun, valvottujen tuotanto-olosuhteiden ja hyvien hygieenisten käytäntöjen ympärille. Kaikkea Elosen Jämsän leipomon toimintaa ohjaa sertifioitu elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmä FSSC 22000 sekä muut leipomoalaa koskevat lait asetukset sekä asiakasvaatimukset. Hallitsemme elintarviketurvallisuuteen kohdistuvia vaaroja HACCP-järjestelmän avulla. Huolellinen omavalvonta on tuotteidemme valmistuksen keskeinen ”raaka-aine”. Jokainen valmistuserä on jäljitettävissä omavalvontakirjausten perusteella. Työntekijämme on ohjeistettu hygieenisiin toimintatapoihin ja koulutamme henkilöstöämme säännöllisesti elintarviketurvallisuusasioissa.

FSSC22000

Tuotetiedot

Tuotteiden pakkauksista löytyy tuotteen sisältämät ainesosat ja ravintosisältötiedot. Pakkaustiedot laaditaan voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Lisäinfoa tuotteista sekä käyttövinkkejä Elosen nettisivuilla, Facebookissa ja Blogissa.

Seuraa meitä facebookissa: https://www.facebook.com/elonenoy

facebook

Kotimaisuus

”Laadusta ja kotimaisuudesta emme tingi.”

 

Kotimaisuus tarkoittaa meille ensisijaisesti turvallisia raaka-aineita, läpinäkyvää puhdasta tuotantoketjua sekä työpaikkojen luomista ja säilyttämistä kauniimpaakin kauniimmassa koto-Suomessa.

Tutustu kotimaiseen arvoketjuun

Avainlippu kertoo kotimaisuudesta

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Elosen leipomolle Avainlippu-tunnuksen osoituksena suomalaisesta työstä ja Suomessa valmistetuista tuotteista. Avainlippu on liehunut Elosen tuotteissa vuodesta 2018.

Avainlippu on rekisteröity yhteisömerkki, joka kertoo, että tuote on valmistettu tai palvelu on tuotettu Suomessa ja työllistää Suomessa. Suomalaisten kustannusten osuus tuotteen omakustannusarvosta, eli kotimaisuusasteen on oltava vähintään 50 prosenttia. Laskelmassa otetaan huomioon kaikki tuotteeseen kohdistuvat kustannukset.


Kotimaisuus on Eloselle tärkeää

Vaikka kilpailu leipomoalalla kiristyy jatkuvasti ja katteet pienenevät pienenemistään, yhdestä asiasta emme silti suostu tinkimään, ja se on kotimaisuus. Kotimaisuus on meille vahva kilpailuetu, jota myös asiakkaamme osaavat arvostaa. Kotimaisuus näkyy meillä Elosella sekä raaka-aineissa että työnteon tapana.

Olemme äärettömän ylpeitä Avainlippu-merkistämme, ja aiomme myös kantaa sitä ylpeydellä. Kaiken kaikkiaan olemme ylpeitä kotimaisuudestamme. Onhan se jo puhtaasti vastuukysymyskin: tahdomme antaa täyden tukemme kotimaiselle työlle ja tuotannolle ja sitoudumme siihen sataprosenttisesti. Arvostamme suuresti sitä, että esimerkiksi koko tuoreen leivän arvoketju jää Suomeen. Viljelijästä mylläriin, mylläristä leipuriin ja leipurista kauppaan.


Avainlippu tunnetaan laajalti

Avainlippu-merkki tunnetaan varsin hyvin. Suomalaisen Työn Liiton tutkimuksen mukaan 86 prosenttia suomalaisista tuntee Avainlipun erittäin hyvin tai melko hyvin. Vastaajista suurin osa (75 %) on myös sitä mieltä, että Avainlippu vaikuttaa ostopäätöksiin positiivisesti.

Suomalaisen Työn Liiton bränditutkimuksen mukaan (2018) 87 prosentille suomalaisista on tärkeää, että palvelun tarjoaja pystyy osoittamaan vastuullisuutensa. Avainlippu tarkoittaa työpaikkoja, kilpailukykyä, osaamista ja hyvinvointia Suomeen sekä vastuullista tuotannon arvoketjua, jossa ympäristönäkökulmat on huomioitu. Hyvä yritys myös pitää huolta työntekijöidensä osaamisesta ja hyvinvoinnista.

Ole osa hyvän ketjua

UKK

Tuotteissanne on E-koodeja. Miksi?

On tärkeää, että tuote ja siihen käytetyt raaka-aineet säilyvät turvallisina ja laadukkaina koko tuotteen elinkaaren ajan. Eri raaka-aineiden mukana tuotteen tuotetietoihin voi tulla useita E-koodeja, vaikka emme mitään ylimääräistä tuotteeseen lisäisi. Yliherkkyydet ovat hyvin yksilöllisiä, joten pakkaustiedoissa mainitaan myös hyvin pienet pitoisuudet. Yleisimmin tuotteissamme näkyviä E-koodeja esiintyy myös luontaisesti esimerkiksi hedelmissä ja marjoissa.

  • Jotta kakkupohja kohoaa, tarvitaan leivinjauhetta.
  • Kun marjoista keitetään hilloa, tarvitaan sakeutusaineita.
  • Samaan hilloon tarvitaan myös hiukan happamuutta ja säilyvyyttä sääteleviä aineita.
    • Yleisimmin tähän käytettyjä E-koodeja esiintyy luontaisesti useimmissa hedelmissä ja marjoissa.
  • Kasvirasvapohjaisilla emulgointiaineella sidotaan raaka-aineita yhteen. Saadaan pysyvä vaahto tai herkullista suklaata.
Mikä on liivatteen alkuperä?

Liivatteen alkuperä on nauta kaikissa niissä Elosen tuotteissa, missä liivate on mainittu tuotteen ainesosissa.

Mikä on emulgointiaineiden alkuperä?

Elosen tuotteiden sisältämät emulgointiaineet ovat kasviperäisiä.

Onko kerma ja tuorejuusto pastöroitua?

Elosen tuotteisiin käytetyt maitotuotteet ovat aina pastöroituja tai UHT-käsiteltyä.

Sopivatko materiaalit hyötykäyttöön?

Kaikki Elosen pakkaukset soveltuvat puhtaana kierrätettäväksi muovin- tai kartonginkeräykseen. Painetuissa pakkauksissa ohjeistamme kierrätykseen myös erillisillä kierrätysohjeilla. Säästääksemme pakkausmateriaalihävikkiä, osa tuotteistamme pakataan yleiskalvoon erillisellä etikettitarralla. Lisäteksteille on näissä pakkauksissa vähemmän tilaa, mutta näissäkin pakkauksissa vuoka/alusta soveltuu puhdistettuna kartonginkeräykseen ja kalvo muovinkeräykseen.

Lisää tietoa kohdassa kierrätettävät pakkaukset sivulla Vastuullisuus, Laatu ja Kotimaisuus.

Miksi vegaanisissa tuotteissa on "saattaa sisältää" -varoitus maidosta ja kananmunasta?

Elosen valikoimiin on tullut useita vegaaniseen ruokavalioon sopivia täysin kasviperäisiä tuotteita. Samoilla tuotantolinjoilla valmistetaan myös kananmunaa ja maitoa sisältäviä tuotteita, joten riskiarvion perusteella joudumme varoittamaan erittäin voimakkaasti allergisia henkilöitä mahdollisista jäämistä. Osa varoituksista tulee myös raaka-ainetehtailta.

Varoituksista huolimatta teemme aina kaikkemme, ettei jäämiä esiintyisi ja myös tutkimme säännöllisesti näiden eläinperäisten allergeenien esiintyvyyttä työympäristössä ja tuotteessa. Tavoitteemme on, ettei tutkimuksissa esiintyisi pieniäkään jäämiä.

Miksi Elonen käyttää palmuöljyä?

Osaan Elosen konditoriatuotteista ja kahvileivistä tulee RSPO-sertifioitua palmuöljyä koostettuna ainesosana mm. täytteiden, kuorrutteiden, koristeaineiden tai margariinien ja kreemien kautta. Mikäli tuotteemme sisältää hyvin pienenkin määrän palmua rasvaseoksen tai raaka-aineen mukana, merkitsemme sen pakkaukseen näkyville. Elonen ei osta palmu- tai kookosöljyä raaka-aineena leipomolle, vaan taikinoissa käytetään rasvana rypsiöljyä ja voita sekä jonkin verran margariinia.

Miksi palmuöljyä esiintyy raaka-aineissa? Voidaanko palmuöljy korvata kokonaan?

Palmuöljyä käytetään melko yleisesti erityisesti konditoriatuotteiden raaka-aineiden ainesosana, sillä palmuöljyssä on sellaisia hyödyllisiä teknisiä ominaisuuksia, mitä ei ole muissa rasvalaaduissa. Palmuöljyä käytetään oikeanlaisen rakenteen saavuttamiseksi raaka-aineeseen. Esimerkiksi margariinit ja kreemit saadaan kiinteään ja vaahdotettavaan muotoon sopivalla seossuhteella nestemäistä rypsiöljyä sekä luontaisesti kiinteää palmu- tai kookosöljyä.

Keskustelua raaka-ainetoimittajien kanssa käydään jatkuvasti ja osasta raaka-aineista palmuöljy on saatu korvattua muilla rasvalaaduilla. Tarvitsemme konditoriatuotteisiin kuitenkin jatkossakin mm. kiinteänä huoneenlämmössä säilyviä kuorrutteita, joten palmuöljyn käytöstä luopuminen kokonaan ei ole täysin mahdollista.

Elonen vaatii kaikilta raaka-ainetoimittajilta vastuullisen palmuöljyn käyttöä. RSPO-sertifiointi on tärkeä keino palmuöljytuotannon kestävyyden parantamiseksi ja takaamiseksi. Sertifioidussa palmuöljyn tuotannossa on huomioitu sekä ihmiset että ympäristö.

Myös WWF arvioi, ettei öljypalmun kasvatusta kannata lopettaa kokonaan. Satoisa öljypalmu vaatii muita öljykasveja vähemmän viljelypinta-alaa, lisäksi öljypalmu on tärkeä tulonlähde monille kehitysmaiden asukkaille. Ratkaisu on muuttaa palmuöljyn tuotanto nykyistä kestävämmäksi.

Tilaa uutiskirje

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
x